Góc học tập

Bài học lớn từ một người thầy có tên là Nguyễn Lân

2 years ago Nga Truong 0
Nguyễn Lân là nhà giáo, nhà biên soạn từ điển, nhà văn và nhà nghiên cứu người Việt Nam. Ông là người có công trong việc xây dựng bộ môn và khoa tâm lý học, giáo dục học của hệ thống các trường sư phạm ở Việt Nam. Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà

Ảo giác – Khi con người không chỉ nhìn bằng mắt

2 years ago Nga Truong 0
Chúng ta nhìn được mọi thứ là do ánh sáng chiếu đến vật rồi phản xạ lại mắt, sau đó não bộ phân tích thông tin rồi tạo ra hình ảnh – ít nhất thì đó là những gì đã được khoa học lý giải và chứng minh Não bộ của chúng ta rất dễ

Thay đổi cách dạy học bằng phương pháp khám phá

2 years ago Nga Truong 0
Từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8 năm 1998, đoàn chuyên viên Trường đại học tổng hợp Amsterdam Hà Lan do bà Hanneke Teekeens làm trựởng đoàn đã đến thuyết giảng về phương pháp dạy học bằng khám phá (Learning by Discovering) tại Trường đại học Cần Thơ. Lịch làm việc rất