Ca nhạc

Nguồn ánh sáng mới của Madonna là con gái Lourdes của mình

2 years ago Nga Truong 0
Chính Madonna cũng xác nhận điều này khi phát biểu “Nay tôi đã lớn tuổi hơn. Và đã làm mẹ thì tôi cũng thấy mình trưởng thành hơn, dịu dàng hơn. Có thể nói là bé gái 16 tháng tuổi Lourdes hiện đang là nguồn ánh sáng mới trong cuộc sống của Madonna. Từ một